Blog Archives

سوالات مباحث جاری حسابداری

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۲ - ۱۳۹۵ ۰ Comment

خلاصه کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در خرداد - ۳۰ - ۱۳۹۵ ۰ Comment
untitled

در این مطلب خلاصه کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی نوشته آقای دکتر جعفر بابا جانی که توسط آقای حبیب جعفر پور تهیه شده است ارائه می شود.

دسته بندی: آموزش

کاربرگ های حسابرسی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در دی - ۱۳ - ۱۳۹۴ ۱ Comment
untitled

در این قسمت مطلبی در مورد کاربرگ های حسابرسی و انواع آن همراه با نمونه کاربر گ ها ارائه می شود

دسته بندی: جزوات حسابداری

مجموعه مطالبی در مورد حسابداری منابع انسانی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در شهریور - ۲۸ - ۱۳۹۴ ۰ Comment
untitled

حسابداری منابع انسانی از مباحث با اهمیت و جدیدی است که در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که استفاده کنندگان از صورت های مالی نیازمند اطلاعات مناسب در مورد تمام منابع اقتصادی مورد استفاده واحد اقتصادی می باشند، بالطبع اطلاع از منابع انسانی مورد استفاده سازمان نیز مورد توجه ایشان است.  [ ادامه ... ]

دسته بندی: آموزش

مقاله سرمایه گذاری معکوس فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری مالی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۳۱ - ۱۳۹۴ ۰ Comment
دسته بندی: مقالات حسابداری

تبلیغات