مختصری در مورد موجودی کالا و مواد و روشهای ارزشگذاری موجودی ها

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در اردیبهشت - ۶ - ۱۳۹۹ ۰ Comment
index
دسته بندی: آموزش

مفروضات و اصول حسابداری

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۱۵ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
index

اولین گام در یادگیری حسابداری آشنایی با مفروضات و اصول اساسی حسابداری است که چهارچوب عملیات حسابداری محسوب می شوند و همه ثبتهای حسابداری بر اساس این مفروضات و اصول تنظیم می گردند. در این مطلب مختصری در مورد مفاهیم اساسی حسابداری توضیح داده می شود

دسته بندی: آموزش

نمونه مسئله ای در مورد کاهش ارزش دایمی داراییها(طبق استاندارد ۳۱ ایران)

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در اردیبهشت - ۱۷ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

نمونه مسئله ای در مورد کاهش ارزش دایمی داراییها(استاندارد ۳۱ ایران)

دسته بندی: آموزش

جدول حقوق سال۱۳۹۷

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در اردیبهشت - ۳ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
index

جدول حداقل حقوق و مزایای برای کارگران با حداقل حقوق  به شرح زیر می باشد

دسته بندی: آموزش

انواع شرکت ها

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در فروردین - ۲۳ - ۱۳۹۷ ۰ Comment

طبق ماده ۲۰ قانون تجارت شرکتهای تجاری به هفت قسم می باشند.

تبلیغات