لیست استانداردهای حسابداری و متن استاندارد شماره۷

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۲۰ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

در اینجا لیست ۳۲ استتاندارد ایران ارائه می شود و در کنار این لیست متن استاندارد شماره۷ که هنوز جزء استانداردهای تصویب شده نیست آورده می شود بنابر این ۳۲ استاندارد داریم که ۳۱ استاندارد تصویب شده است

دسته بندی: آموزش

تشکیلات موسسات حسابرسی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۶ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

در این مطلب در مورد تشکیلات و قسمتهای مختلف یک موسسه حسابرسی مطالبی ارائه می شود

دسته بندی: آموزش

نکات برجسته استاندارد شماره ۱۹ ایران(حسابداری پیمانهای بلند مدت)

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در خرداد - ۲۰ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

در اینجا نکات کلیدی و مهم استاندرد شماره ۱۹ ایران اورده می شود

دسته بندی: آموزش

قانون برگزاری مناقصات

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در شهریور - ۱۳ - ۱۳۹۶ ۲ Comments
index
دسته بندی: آموزش

شاخص بورس چیست؟

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در شهریور - ۹ - ۱۳۹۶ ۰ Comment
images

تا کنون زیاد در مورد شاخص بورس شنیده اید اما واقعا شاخص بورس چیست و چه اثری بر تصمیم استفاده کنندگان و سرمایه گذاران دارد؟

دسته بندی: آموزش

تبلیغات