نمونه صورتهای مالی طبق استاندرد ۱ حسابداری (مصوب ۱۳۹۷)

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در فروردین - ۱۵ - ۱۳۹۹ ۰ Comment
index

نمونه صورتهای مالی که طبق استاندارد حسابداری جدید تهیه شده ارائه می شود

دسته بندی: آموزش
images

در این مطلب استاندارد شماره ۱ ایران به نام ارائه صورتهای مالی(مصوب ۱۳۹۷ و لازم الاجرا از ابتدای سال ۱۳۹۸) ارایه می شود دقت نمایید که این استاندارد جایگزین استاندارد شماره ۱ نحوه ارائه صورتهای مالی (مصوب ۱۳۷۹) می باشد و اجرای این استاندارد باعث کنارگذاری استاندارد ۱۴ نحوه ارائه داراییها و بدهیهای جاری می شود  [ ادامه ... ]

دسته بندی: آموزش

فهرست دارایی های استهلاک پذیر و روش استهلاک طبق ماده ۱۴۹ ق .م .م

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۲۹ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
index

فهرست دارایی های استهلاک پذیر و روش استهلاک طبق ماده ۱۴۹ ق .م .م

دسته بندی: آموزش

لیست استانداردهای حسابداری و متن استاندارد شماره۷

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۲۰ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

در اینجا لیست ۳۲ استاندارد ایران ارائه می شود و در کنار این لیست متن استاندارد شماره۷ که هنوز جزء استانداردهای تصویب شده نیست آورده می شود بنابر این ۳۲ استاندارد داریم که ۳۱ استاندارد تصویب شده است

دسته بندی: آموزش

تشکیلات موسسات حسابرسی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۶ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

در این مطلب در مورد تشکیلات و قسمتهای مختلف یک موسسه حسابرسی مطالبی ارائه می شود

دسته بندی: آموزش

تبلیغات