مختصری در مورد موجودی کالا و مواد و روشهای ارزشگذاری موجودی ها

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در اردیبهشت - ۶ - ۱۳۹۹ ۰ Comment
index
دسته بندی: آموزش

مختصری در مورد ثبت های اصلاحی و تعدیلی پایان سال مالی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در اردیبهشت - ۱ - ۱۳۹۹ ۰ Comment
111
دسته بندی: آموزش

مقایسه حقوق ۹۸ با ۹۹

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در فروردین - ۳۱ - ۱۳۹۹ ۰ Comment
index
دسته بندی: آموزش

مختصری در مورد نحوه بستن یک حساب در حسابداری

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در فروردین - ۳۱ - ۱۳۹۹ ۰ Comment
1111

در این مطلب در مورد نحوه بستن یا انتقال یک حساب در حسابداری برای علاقه مندان تازه کار حسابداری توضیح داده می شود

دسته بندی: آموزش

نمونه مسئله در مورد تهیه گزارش بهای تمام شده در شرکت صنعتی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در فروردین - ۳۱ - ۱۳۹۹ ۰ Comment
index

نمونه مسئله در مورد تهیه گزارش بهای تمام شده در شرکت صنعتی

دسته بندی: آموزش

تبلیغات