مختصری در مورد ثبت های اصلاحی و تعدیلی پایان سال مالی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در اردیبهشت - ۱ - ۱۳۹۹ ۰ Comment
111
دسته بندی: آموزش

مختصری در مورد نحوه بستن یک حساب در حسابداری

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در فروردین - ۳۱ - ۱۳۹۹ ۰ Comment
1111

در این مطلب در مورد نحوه بستن یا انتقال یک حساب در حسابداری برای علاقه مندان تازه کار حسابداری توضیح داده می شود

دسته بندی: آموزش

مختصری در مورد نحوه بستن یک حساب در حسابداری

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در فروردین - ۲۹ - ۱۳۹۹ ۰ Comment

در این مطلب برای علاقه مندان تازه حسابداری مطلبی در مورد نحوه بستن حساب در حسابداری ارائه می شود.

دسته بندی: آموزش

لیست استانداردهای حسابداری و متن استاندارد شماره۷

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۲۰ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

در اینجا لیست ۳۲ استاندارد ایران ارائه می شود و در کنار این لیست متن استاندارد شماره۷ که هنوز جزء استانداردهای تصویب شده نیست آورده می شود بنابر این ۳۲ استاندارد داریم که ۳۱ استاندارد تصویب شده است

دسته بندی: آموزش

مفروضات و اصول حسابداری

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۱۵ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
index

اولین گام در یادگیری حسابداری آشنایی با مفروضات و اصول اساسی حسابداری است که چهارچوب عملیات حسابداری محسوب می شوند و همه ثبتهای حسابداری بر اساس این مفروضات و اصول تنظیم می گردند. در این مطلب مختصری در مورد مفاهیم اساسی حسابداری توضیح داده می شود

دسته بندی: آموزش

تبلیغات