لیست استانداردهای حسابداری و متن استاندارد شماره۷

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۲۰ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

در اینجا لیست ۳۲ استاندارد ایران ارائه می شود و در کنار این لیست متن استاندارد شماره۷ که هنوز جزء استانداردهای تصویب شده نیست آورده می شود بنابر این ۳۲ استاندارد داریم که ۳۱ استاندارد تصویب شده است

دسته بندی: آموزش

سوال درس کاربرد استانداردهای حسابداری نیمسال دوم ۹۴-۹۳

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۲۳ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

نیمسال دوم ۹۳-۹۲ کاربرد استانداردهای حسابداری

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۲۲ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

مجموعه کامل استانداردهای حسابداری ایران

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۱۸ - ۱۳۹۴ ۰ Comment
imننges

مجموعه کامل استانداردهای حسابداری ایران شامل ۳۲ استاندارد

دسته بندی: دسته‌بندی نشده

تبلیغات