ارسال های جدید

images

در اینجا نکات کلیدی و مهم استاندرد شماره 19 ایران اورده می شود

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ خرداد - ۲۰ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
images

نمونه مسئله ای در مورد کاهش ارزش دایمی داراییها(استاندارد 31 ایران)

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ اردیبهشت - ۱۷ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
index

جدول حداقل حقوق و مزایای برای کارگران با حداقل حقوق  به شرح زیر می باشد

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ اردیبهشت - ۳ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
images

بر اساس ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجاری به هفت قسم می باشند که در این مطلب مختصری در مورد آنها مطالبی ارائه می شود.

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ فروردین - ۲۳ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
images

در این مطلب جزوه حسابداری شرکتهای خدماتی و بازرگانی ارائه می شود

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ فروردین - ۱۳ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه

تبلیغات