ارسال های جدید

images

در اینجا لیست 32 استاندارد ایران ارائه می شود و در کنار این لیست متن استاندارد شماره7 که هنوز جزء استانداردهای تصویب شده نیست آورده می شود بنابر این 32 ...

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ آبان - ۲۰ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
index

اولین گام در یادگیری حسابداری آشنایی با مفروضات و اصول اساسی حسابداری است که چهارچوب عملیات حسابداری محسوب می شوند و همه ثبتهای حسابداری بر اساس این مفروضات و اصول ...

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ آبان - ۱۵ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
index

در این مبحث ثبتهای مورد نیاز در دفاتر آمر و حق العمل کار بیان می شود.

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ آبان - ۱ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
index

در این مبحث مختصری در مورد نحوه محاسبه استهلاک داراییهای ثابت مطلبی ارائه می شود.

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ مرداد - ۲۵ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
images

در این مطلب در مورد تشکیلات و قسمتهای مختلف یک موسسه حسابرسی مطالبی ارائه می شود

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ تیر - ۶ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه

تبلیغات