ارسال های جدید

index

در این مبحث مختصری در مورد نحوه محاسبه استهلاک داراییهای ثابت مطلبی ارائه می شود.

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ مرداد - ۲۵ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
images

در این مطلب در مورد تشکیلات و قسمتهای مختلف یک موسسه حسابرسی مطالبی ارائه می شود

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ تیر - ۶ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
images

در اینجا نکات کلیدی و مهم استاندرد شماره 19 ایران اورده می شود

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ خرداد - ۲۰ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
images

نمونه مسئله ای در مورد کاهش ارزش دایمی داراییها(استاندارد 31 ایران)

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ اردیبهشت - ۱۷ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
index

جدول حداقل حقوق و مزایای برای کارگران با حداقل حقوق  به شرح زیر می باشد

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ اردیبهشت - ۳ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه

تبلیغات