ارسال های جدید

images

متن استاندارد شماره 2 ایران مربوط به صورت جریان های نقدی ارائه می شود

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ فروردین - ۱۶ - ۱۳۹۹ ۰ دیدگاه
index

نمونه صورتهای مالی که طبق استاندارد حسابداری جدید تهیه شده ارائه می شود

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ فروردین - ۱۵ - ۱۳۹۹ ۰ دیدگاه
images

در این مطلب استاندارد شماره 1 ایران به نام ارائه صورتهای مالی(مصوب 1397 و لازم الاجرا از ابتدای سال 1398) ارایه می شود دقت نمایید که این استاندارد جایگزین استاندارد شماره ...

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ فروردین - ۱۴ - ۱۳۹۹ ۰ دیدگاه
index

نمونه مسئله کامل تهیه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد ایران

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ آذر - ۱ - ۱۳۹۷ ۱ دیدگاه
index

فهرست دارایی های استهلاک پذیر و روش استهلاک طبق ماده 149 ق .م .م

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ آبان - ۲۹ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه

تبلیغات