ارسال های جدید

untitleلd

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حیابرس مستقل و بازرش قانونی تهیه شده توسط کارگروه فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ تیر - ۲۳ - ۱۳۹۴ ۰ دیدگاه
627_orig

پیش نویس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی شماره 1 2 3 دولت به عنوان نماينده مردم براي اداره كشور داراي اختيارات منحصر به فردي مانند ...

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ تیر - ۲۲ - ۱۳۹۴ ۰ دیدگاه
5555

این مجموعه شامل استانداردهای مهم حسابرسی می باشد

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ تیر - ۱۸ - ۱۳۹۴ ۰ دیدگاه
3333

این مجموعه شامل دوجلد کتاب تئوری حسابداری دکتر هندریکسن می باشد که جهت دانشجویان ارشد حسابداری مفید می باشد

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ تیر - ۱۸ - ۱۳۹۴ ۱ دیدگاه
1111

این مجموعه شامل دو جلد کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ می باشد که در بیشتر دانشگاهها بعنوان منبع درس تئوری حسابداری معرفی می شود

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ تیر - ۱۸ - ۱۳۹۴ ۰ دیدگاه

تبلیغات