ارسال های جدید

5555

این مجموعه شامل استانداردهای مهم حسابرسی می باشد

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ تیر - ۱۸ - ۱۳۹۴ ۰ دیدگاه
3333

این مجموعه شامل دوجلد کتاب تئوری حسابداری دکتر هندریکسن می باشد که جهت دانشجویان ارشد حسابداری مفید می باشد

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ تیر - ۱۸ - ۱۳۹۴ ۱ دیدگاه
1111

این مجموعه شامل دو جلد کتاب تئوری حسابداری دکتر شباهنگ می باشد که در بیشتر دانشگاهها بعنوان منبع درس تئوری حسابداری معرفی می شود

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ تیر - ۱۸ - ۱۳۹۴ ۰ دیدگاه
2222

این مجموعه شامل دو جلد کتاب تئوری حسابداری دکتر بلکوئی می باشد که جهت دانشجویان ارشد حسابداری و همچنین جهت شرکت در آزمون دکترای حسابداری بسیار مفید می باشد

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ تیر - ۱۸ - ۱۳۹۴ ۰ دیدگاه
imننges

مجموعه کامل استانداردهای حسابداری ایران شامل 32 استاندارد

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ تیر - ۱۸ - ۱۳۹۴ ۰ دیدگاه

تبلیغات