ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در شهریور - ۲۸ - ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

با موافقت نمایندگان مردم در خانه ملت، قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۹۴ اجرایی می‌شود.

راساس ماده الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۴ می‌باشد لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۳ و بعد آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

 
دسته بندی: آموزش

دیدگاه خود را بنویسید


× 4 = هشت

تبلیغات