ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۲۲ - ۱۳۹۴ بدون دیدگاه

پیش نویس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی شماره ۱ ۲ ۳

دولت به عنوان نماینده مردم برای اداره کشور دارای اختیارات منحصر به فردی مانند اخذ
مالیات و فروش نفت و همچنین ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و امنیت ملی است. این
اختیار به تبع خود تکالیفی را برای دولت ایجاب می کند که پاسخگویی در برابر ملت، براساس قانون
اساسی از جمله اصل ۱۲۲ این قانون، از مهمترین این تکالیف است. پاسخگویی مؤثر، مستلزم وجود
اطلاعات کافی و معتبر درباره عملکرد دولت برای ارائه به مردم است. بخش مهمی از اطلاعات مورد
نیاز برای پاسخگویی دولت از طریق سیستمهای حسابداری و گزارشگری مالی تأمین می شود. لذا، این
سیستمها باید توان ارائه اطلاعات لازم را داشته باشند. از سوی دیگر، وجود ضوابط معتبر برای اطمینان
از کیفیت مطلوب گزارشهای مالی یکی از مهمترین پایه های نظام پاسخگویی بخش دولتی است .
استانداردهای حسابداری، هسته اصلی این ضوابط را تشکیل می دهد که طبق قانون، سازمان حسابرسی
وظیفه مهم تدوین این استانداردها را به عهده دارد.

 
دسته بندی: دسته‌بندی نشده

دیدگاه خود را بنویسید


4 + سه =

تبلیغات