ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در فروردین - ۱۴ - ۱۳۹۹ بدون دیدگاه

در این مطلب استاندارد شماره ۱ ایران به نام ارائه صورتهای مالی(مصوب ۱۳۹۷ و لازم الاجرا از ابتدای سال ۱۳۹۸) ارایه می شود دقت نمایید که این استاندارد جایگزین استاندارد شماره ۱ نحوه ارائه صورتهای مالی (مصوب ۱۳۷۹) می باشد و اجرای این استاندارد باعث کنارگذاری استاندارد ۱۴ نحوه ارائه داراییها و بدهیهای جاری می شود در ضمن اجرای این استاندارد همراه با استاندارد ۳۴ رویه های حسابداری و تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباه باعث کنارگذاری استاندارد ۶ گزارش عملکرد مالی می شود.

 
دسته بندی: آموزش

دیدگاه خود را بنویسید


دو + 2 =

تبلیغات