Archive for the ‘آموزش’ Category

نمونه مسئله تهیه صورت جریان وجه نقد

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آذر - ۱ - ۱۳۹۷ ۱ Comment
index

نمونه مسئله کامل تهیه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد ایران

فهرست دارایی های استهلاک پذیر و روش استهلاک طبق ماده ۱۴۹ ق .م .م

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۲۹ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
index

فهرست دارایی های استهلاک پذیر و روش استهلاک طبق ماده ۱۴۹ ق .م .م

دسته بندی: آموزش

لیست استانداردهای حسابداری و متن استاندارد شماره۷

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۲۰ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

در اینجا لیست ۳۲ استاندارد ایران ارائه می شود و در کنار این لیست متن استاندارد شماره۷ که هنوز جزء استانداردهای تصویب شده نیست آورده می شود بنابر این ۳۲ استاندارد داریم که ۳۱ استاندارد تصویب شده است

دسته بندی: آموزش

مفروضات و اصول حسابداری

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۱۵ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
index

اولین گام در یادگیری حسابداری آشنایی با مفروضات و اصول اساسی حسابداری است که چهارچوب عملیات حسابداری محسوب می شوند و همه ثبتهای حسابداری بر اساس این مفروضات و اصول تنظیم می گردند. در این مطلب مختصری در مورد مفاهیم اساسی حسابداری توضیح داده می شود

دسته بندی: آموزش

حسابداری حق العمل کاری-کالای امانی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۱ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
index

در این مبحث ثبتهای مورد نیاز در دفاتر آمر و حق العمل کار بیان می شود.

دسته بندی: آموزش

تبلیغات