Archive for the ‘آموزش’ Category

لیست استانداردهای حسابداری و متن استاندارد شماره۷

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۲۰ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

در اینجا لیست ۳۲ استتاندارد ایران ارائه می شود و در کنار این لیست متن استاندارد شماره۷ که هنوز جزء استانداردهای تصویب شده نیست آورده می شود بنابر این ۳۲ استاندارد داریم که ۳۱ استاندارد تصویب شده است

دسته بندی: آموزش

مفروضات و اصول حسابداری

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۱۵ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
index

اولین گام در یادگیری حسابداری آشنایی با مفروضات و اصول اساسی حسابداری است که چهارچوب عملیات حسابداری محسوب می شوند و همه ثبتهای حسابداری بر اساس این مفروضات و اصول تنظیم می گردند. در این مطلب مختصری در مورد مفاهیم اساسی حسابداری توضیح داده می شود

دسته بندی: آموزش

حسابداری حق العمل کاری-کالای امانی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در آبان - ۱ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
index

در این مبحث ثبتهای مورد نیاز در دفاتر آمر و حق العمل کار بین می شود

دسته بندی: آموزش

تشکیلات موسسات حسابرسی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۶ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

در این مطلب در مورد تشکیلات و قسمتهای مختلف یک موسسه حسابرسی مطالبی ارائه می شود

دسته بندی: آموزش

نکات برجسته استاندارد شماره ۱۹ ایران(حسابداری پیمانهای بلند مدت)

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در خرداد - ۲۰ - ۱۳۹۷ ۰ Comment
images

در اینجا نکات کلیدی و مهم استاندرد شماره ۱۹ ایران اورده می شود

دسته بندی: آموزش

تبلیغات