Archive for the ‘نمونه سوالات علمی و کاربردی’ Category

نیمسال دوم ۹۳-۹۲ کاربرد استانداردهای حسابداری

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۲۲ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

سوال حسابداری شرکتهای بازرگانی نیمسال دوم ۹۳-۹۲

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۲۰ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

نمونه سوال امتحان درس حسابداری شرکتهای خدماتی و بازرگانی در نیمسال دوم سال ۹۳-۹۲

سوال شرکتهای بازرگانی نیمسال اول ۹۳-۹۲

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۲۰ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

نمونه سوال درس حسابداری شرکتهای خدماتی و بازرگانی در نیمسال اول سال ۹۳-۹۲ دانشگاه علمی و کابردی

سوالات حسابداری شرکت های سهامی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۸ - ۱۳۹۴ ۲ Comments
images

در این قسمت نمونه سوالی از درس حسابداری شرکتهای سهامی  ارائه می شود

سوالات کاربرد استانداردهای حسابداری

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۸ - ۱۳۹۴ ۰ Comment
images

در این قسمت نمونه سوالاتی از درس کاربرد استانداردهای حسابداری همراه با حل تشریحی ارائه می شود نیمسال دوم ۹۳-۹۲ نیمسال دوم ۹۴-۹۳

تبلیغات