Archive for the ‘جزوات حسابداری’ Category

جزوه حسابداری مالیاتی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در شهریور - ۲۶ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

جزوه درس کاربرد استانداردهای حسابرسی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در شهریور - ۲۶ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

استانداردهای کنترل کیفیت

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۱۴ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

در این قسمت استاندارد مربوط به کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط ارائه می شود. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مؤسسه  در مورد سیستم کنترل کیفیت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی و سایر خدمات اطمینان بخشی و  [ ادامه ... ]

بررسی اجمالی حسابرسی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۱۴ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

در این قسمت استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ که مربوط به بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری می باشد ارائه می شود. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنما ییهای لازم در ارتباط با مسئولیتهای حرفه ای حسابرس و شکل و محتوای گزارش وی در مواردی است که بررسی اجمالی  [ ادامه ... ]

دستور العمل بررسی اجمالی حسابرسی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۱۴ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

در این قسمت دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل در مورد بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره ای که توسط جامعه حسابداران رسمی ایران در اسفند ماه ۱۳۸۹ منتشر شده است ارائه می شود.  هدف این دستورالعمل، ایجاد هماهنگی در نحوه تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل در مورد بررسی اجمالی صورتهای مالی میان  [ ادامه ... ]

تبلیغات