Archive for the ‘جزوه علمی و کاربردی’ Category

جزوه حسابداری پیمانهای بلند مدت(جزوه اول)

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در شهریور - ۲۸ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

در این جزوه با مراحل انجام پیمانهای بلند مدت از انتخاب پیمانکار تا تحویل دائم پیمان آشنا می شوید. سپس نحوه حسابداری این پیمانها مورد بررسی قرار می گیرد.

جزوه درس حسابداری خدماتی و بازرگانی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در شهریور - ۲۶ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

جزوه درس کاربرد استانداردهای حسابرسی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در شهریور - ۲۶ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

استانداردهای کنترل کیفیت

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۱۴ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

در این قسمت استاندارد مربوط به کنترل کیفیت در موسسات ارائه کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط ارائه می شود. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مؤسسه  در مورد سیستم کنترل کیفیت آن برای حسابرسی و بررسی اجمالی اطلاعات مالی تاریخی و سایر خدمات اطمینان بخشی و  [ ادامه ... ]

بررسی اجمالی حسابرسی

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تیر - ۱۴ - ۱۳۹۴ ۰ Comment

در این قسمت استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ که مربوط به بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری می باشد ارائه می شود. هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنما ییهای لازم در ارتباط با مسئولیتهای حرفه ای حسابرس و شکل و محتوای گزارش وی در مواردی است که بررسی اجمالی  [ ادامه ... ]

تبلیغات