ارسال های جدید

index

نمونه مسئله کامل تهیه صورت جریان وجوه نقد طبق استاندارد ایران

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ آذر - ۱ - ۱۳۹۷ ۱ دیدگاه
index

فهرست دارایی های استهلاک پذیر و روش استهلاک طبق ماده 149 ق .م .م

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ آبان - ۲۹ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
images

در اینجا لیست 32 استاندارد ایران ارائه می شود و در کنار این لیست متن استاندارد شماره7 که هنوز جزء استانداردهای تصویب شده نیست آورده می شود بنابر این 32 ...

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ آبان - ۲۰ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
index

اولین گام در یادگیری حسابداری آشنایی با مفروضات و اصول اساسی حسابداری است که چهارچوب عملیات حسابداری محسوب می شوند و همه ثبتهای حسابداری بر اساس این مفروضات و اصول ...

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ آبان - ۱۵ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه
index

در این مبحث ثبتهای مورد نیاز در دفاتر آمر و حق العمل کار بیان می شود.

ارسال توسط رسول زارع مهرجردی در تاریخ آبان - ۱ - ۱۳۹۷ ۰ دیدگاه

تبلیغات